نحوه گزینش و ارزیابی طرح ها و ایده ها

مرکز نوآوری می­تواند دو بار در سال در فواصل معین طی فراخوان اقدام به جمع­آوری ایده‌های فناورانه نماید. موضوعاتی که ایده‌ها در حول آن بررسی و پذیرش می‌گردد در جلسه سیاست­گذاری که پیش از فراخوان تنظیم و برگزار می­شود، تعیین می­شود. متقاضیان در بازه زمانی معین طی فرم کاربرگ اولیه شاخه تخصصی، ایده‌ی خود را به مرکز ارائه می‌نمایند. متقاضیان مشخصات فردی، سوابق فنی و اجرایی خود را به مرکز اعلام می‌نمایند.

مدیر، مسئول دریافت کاربرگ‌ها و تکمیل نواقص و جمع­بندی آن­ها است. کاربرگ­های کنترل شده و کامل، در پایان زمان مقرر به اعضای شورای سیاست­گذاری ارسال و نظرات هر یک از اعضا طی فرم مشخص در خصوص طرح‌ها دریافت می‌گردد. طرح­های مورد تایید اعضای شورا با تایید دو سوم اعضا در جلسه­ای متشکل از اعضای سیاست­گذاری تحت حمایت مرکز قرار می‌گیرند.  در این جلسه مشخص می­شود که صاحب ایده در پایان زمان دوره نخست حضور در مرکز، باید به چه اهدافی دست یابد. اهدافی که در جلسه طرح می­گردد شامل موارد جدول (1) است.

مدیر مرکز، صاحبان ایده را از منظر دستیابی به اهداف زیر، بررسی می­کند. برخی از این اهداف، عمومی (قابل اعمال برای همه) بوده و برخی برحسب موضوع ایده بررسی می­شود. جدول (2) این جزئیات بررسی را نشان می­دهد.

 

 

عنوان هدف
– شکل دهی تیم اجرایی
-پیشبرد ایده تا مرحله تولید نمونه قابل ارائه
-بالا بردن دانش تجاری­سازی صاحبان ایده
-تهیه طرح توجیهی برای ورود به مرحله رشد مرکز رشد
-رسیدن به پاسخ قابل قبول برای رفع مشکلات و معضلاتی که حامی یا حامیان اعلام کرده بودند.
-اجرای پروژه­های تصویب شده

جدول 1. اهداف مدنظر برای بررسی عملکرد هسته­ها در مراکز

 

موضوع عمومی برحسب موضوع ایده
شکل­دهی تیم اجرایی    
پیشبرد ایده تا مرحله تولید نمونه قابل ارائه    
بالا بردن دانش تجاری­سازی صاحبان ایده    
تهیه طرح توجیهی برای ورود به مرحله رشد مرکز رشد    
رسیدن به پاسخ قابل قبول برای رفع مشکلات و معضلاتی که حامی یا حامیان اعلام کرده بودند.    
اجرای پروژه­های تصویب شده    

جدول 2. بررسی اهداف در عملکرد هسته­های فناور

 

چنانچه هسته فناور در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در تلاش باشد ولی طی مدت زمان اولیه موفق به تحقق هدف خود نگردد، طی گزارشی که مدیر مرکز تهیه و به تایید مدیر مرکز می­رسد، زمان حضور هسته در مرکز تمدید می­گردد و در غیر اینصورت باید از مرکز خارج گردد.

Print Friendly, PDF & Email