نظارت بر نحوه عملکرد مرکز نوآوری

  • درخواست راه­اندازی مرکز نوآوری توسط دانشکده/پردیس به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام می‌گردد.

مستندات لازم: تهیه مستند روش اجرای فعالیت­ها، تعیین حامی سرمایه­گذار (در صورت وجود)، تعیین اعضای شورای سیاست­گذاری و کارکنان در مرکز (اعضاء و کارکنانی که طرف مرکز نوآوری می‌باشند) یکی از مهمترین بخش­های مستند اهداف تعیین شده در مستندات است که باید این اهداف قابل دستیابی و قابل اندازه­گیری باشد.

  • تصویب راه­اندازی مرکز توسط هیئت رییسه دانشگاه و صدور حکم مدیر مرکز توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت می­گیرد.
  • مدیر مرکز موظف به ارائه گزارشات 6 ماهه به معاونت پژوهش و فناوری است. این گزارش، بیانگر عملکرد مرکز نوآوری تخصصی است، که به منظور مجوز ادامه کار مرکز موثر خواهد بود.
Print Friendly, PDF & Email