ماموریت

  • کمک و حمایت از رشد فناوری­های کاربردی مورد نیاز در صنایع
  • امکان ارتباط با صنایع خلاق
  • انتخاب بازیکنان برتر در زمینه تجاری‌سازی فناوری‌های تخصصی
  • گردآوری بازیگران مکمل کارآفرینی با مهارت­های گوناگون در شروع حلقه‌ زیست­بوم نوآوری
  • ترویج خلاقیت
  • نوآوری و کمک به حرکت دانشکده‌ها، پردیس­ها
  • دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم
Print Friendly, PDF & Email