عضویت

اطلاعات شخصی:
نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
وضعیت نظام وظیفه
نشانی
تلفن تماس
کد پستی
ایمیل
گذرواژه
تکرار گذرواژه
توضیحاتی کوتاه درمورد خودتان


وضعیت تحصیلی:

مدارج تحصیلي به ترتیب از مقاطع تحصیلي بالا به پايین قید گردد

مقطع رشته گرایش محل سال ورود سال فراغت
وضعیت


تجربه کاری:

اگر در سازمان یا مؤسسه ای سابقة فعالیت دارید در این قسمت درج نمایید

نام شرکت تلفن نوع همکاری تاریخ شروع تاریخ پایان نوع فعالیت


سوابق تحقیقات کاربردی:

* خ: خاتمه يافته د: در دست اجرا

عنوان پروژه مجری پروژه زمان اجرا اعتبار (ریال) دستاورد سمت شما وضعیت *


سوابق علمی:

اگر در دوره آموزشي خاصي شرکت نموده ايد و يا مهارت خاصي-غیر از رشته تحصیلي خودداريد و يا مقاله و کتاابيمنتشر نموده ايد در اين قسمت يادداشت نمايید

نوع سابقه علمی توضیحات


وضعیت در واحد فناوری:
نوع همکاری
حضور


Print Friendly, PDF & Email