تعاریف

  • http://www.newmen.eu/mysoroj/viosa/5318 trouble man single my site http://www.tbsblaw.com/altaver/1556 site de rencontre gratuite en ligne envie de rencontrer l'homme de ma vie online flirten deutschland see here se rencontrer avis important site شاخه‌ی تخصصی توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر: گروهی مجتمع از صاحبان ایده، مجموعه‌ی حامی فناوری (شرکت، موسسه یا نهاد حمایتی) که به منظور افزایش بهره‌وری در محیطی نزدیک به یکدیگر در مرکز نوآوری واقع در دانشکده‌ها یا پردیس­های دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت تجاری‌سازی ایده‌های خود را از مرحله تحقق ایده به محصول آغاز می‌نمایند.
  • مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مرکزی که خواستگاه شاخه‌های تخصصی بوده و عملیات شناسایی، جذب، پرورش، ارزیابی، ارائه مشاوره و آموزش، برگزاری رویدادهای ترویجی را در زمینه‌های تخصصی بر عهده دارد. از این پس، با عنوان مرکز نامبرده می‌شود.
  • حامی سرمایه‌گذاری: شرکت­های موفق صنعتی، موسسات و یا نهادهای دولتی/خصوصی هستند که برای حل مسایل و مشکلات صنعت یا فعال کردن بخش تحقیق و توسعه صنایع مرتبط با زمینه کاری مرکز یا انجام پروژه‌های مشترک محصول- محور برای صنعت با مراکز نوآوری مشارکت دارند. تامین منابع مالی حمایتی از هسته‌های فناور و راه­اندازی زیر ساخت­های مورد نیاز مرکز، توسط حامی صورت می­گیرد.
  • هسته‌های فناور : صاحبان ایده که موفق به ارائه و پذیرش ایده‌های خود در مرکز نوآوری شده­اند و تشکیل تیم داده­اند.
Print Friendly, PDF & Email