اهداف

اهدافی که در راه­اندازی و ایجاد شاخه­ها و مراکز نوآوری دنبال می­شود به شرح زیر است:

  • راه­اندازی سیستم مناسب برای شناسایی ایده‌های تخصصی
  • ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت در جهت پاسخ به نیازهای بازار و صنعت
  • ایجاد ارتباط مناسب صاحبان ایده با سایر بخش‌ها و سیستم­های مرتبط با تجاری‌سازی
  • ایجاد فضای مناسب جهت دریافت نظرات و نیازهای بازار و تحلیل آن و در نهایت بدست آوردن راه حل­ها
  • توسعه فناوری‌های نوین در حوزه تخصصی
  • ایجاد بستری برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت
  • ایجاد بستری برای جذب فناوری‌های پیشرفته از مراکز علمی و پژوهشی و یا شرکتهای با تکنولوژی‌های بالای خارجی به داخل کشور
  • ایجاد زیرساخت مناسب برای تجاری‌سازی و توسعه کارآفرینی در حوزه‌های تخصصی
  • ارائه مشاوره‌های فنی و فناورانه در حوزه‌های تخصصی در سطح ملی
  • افزایش سهم دانشکده­ها/پردیس­ها در پرورش ایده­ها و تبدیل آن­ها به فناوری و محصولات فناورانه

افزایش امکانات رشد هسته­های فناور در دانشکده­ها/پردیس­ها و جذب در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

Print Friendly, PDF & Email